ASAKİDS

Temel Spor ve Eğitim
Neden Temel Spor ve Eğitim?
Eğitim, sporun en önemli boyutlarından birisidir. Spor bu boyutuyla ele alındığında iki şekilde değerlendirilmesi gerekir; spor için eğitim ve eğitim için spor. Spor için eğitimde, spor amaçtır ve sporun en üst düzeyde gerçekleştirilebilmesi için eğitimden yararlanılır. Sporcu eğitimi, antrenör eğitimi, seyirci eğitimi, hakem ve spor yöneticilerinin eğitimi söz konusudur. Bu anlamda eğitim sporun hizmetindedir ve sporun teknik, estetik ve performans düzeyini yükseltmek için vazgeçilmezn bir yoldur. Antrenman bilimi, spor fizyolojisi, spor psikolojisi, spor yönetimi ve işletmesi, spor pedagojisi gibi pek çok bilim dalı spor için eğitimde önemli yer tutar. Eğitim için sporda ise spor, eğitimin hedeerine ulaşması için kullanılan araçlardan sadece bir tanesi ama belki de en eğlencelisi ve doğru kullanıldığında en etkilisidir. Maslaw'a göre kendini gerçekleştirmiş kimselerdeki belli başlı özellikler şunlardır.
1-Kendini başkalarını ve doğayı kabul etme
2-İçten geldiği gibi doğal ve sade davranabilme
3-Kendi dışındaki bir soruna yönelebilme
4-Yalnız kalabilme ve bundan hoşlanma
5-Güzellikleri takdir edebilme
6-İnsanlık alemi ile kendini özdeşleştirebilme
7-Başkaları ile yoğun ilişkiler kurabilme
8-Eşitlikçi ve yoğun ilişkiler kurabilme
9-Yanlış ile doğruyu iyi ile kötüyü amaç ile aracı ayırt edebilme
10-Yaratıcı nüktedan ve kendine has olabilme
Okul öncesi eğitimden başlayarak eğitimin her kademesinde spor uygulamalarının yer alması gerekir. Tüm dünyada eğitimin temel amacının eğitilen ferde içinde yaşadığı toplumun değerlerinin aktarılması, uzun vadede onu toplumun yetkin, dengeli ve üretken bir üyesi haline getirmektir. Dolayısıyla da eğitimin bir diğer gayesi de toplumsal entegrasyonu temin etmek ve sürdürmektir. Eğitim dönemlerinde gereği gibi ele alınmayan hareket ve beden eğitimi çocukta ve okul gençliğinde spor bilincini ve alışkanlığını oluşturamamaktadır. Sonuçta bedensel enerji kapasitesini iyi kullanamayan bedensel ruhsal ve toplumsal yönden sağlıksız nesiller yetiştirme sorunuyla karşılaşılmaktadır. Okul öncesi ve ilkokulların ilk sınıflarında müfredat programlarına baktığımızda bu programların günlük işlere ve anlayışa dayalı temel becerileri edinme ve geliştirmeyi ön plana aldığı taklidi hareketlere ve dramatizasyona yer verildiği görülmektedir.